Ewa Rzetelska-Feleszko, W świecie nazw własnych, Warszawa–Kraków 2006

Monika Kresa

Poradnik Językowy 5/2008 s. 80-82
Dział: Recenzje