Zgon ś. p. prof. Henryka Gärtnera [Gaertnera]

[Redakcja]

Poradnik Językowy 4/1935 s. 100-100