Pisownia wyrazów słowiańskich w języku polskim

Stanisław Słoński

Poradnik Językowy 5/1935 s. 106-109
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ski-cki-skij-ckij-śkij-ćkij-oj-ow/-ew-in/-yn