Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Krzewienia Poprawności i Kultury Języka w roku 1934-ym

Poradnik Językowy 5/1935 s. 121-124
Dział: Sprawozdanie z działalności T. K. P. i K. J.