Kilka uwag z powodu książki Poradnik gramatyczny H. Gaertnera i A. Passendorfera, Lwów — Warszawa 1933

J. [Jan] Rzewnicki

Poradnik Językowy 1/1934 s. 4-7
Dział: Nowe książki