Słownik rosyjski-polski i polsko-rosyjski [Русско-польский словарь: 65 000 слов, употребляемых в разговорной речи, политике, науке, [...], под ред. Юзефа Красного, Mocква 1933; Польско-­русский словарь: ок. 45000 слов, употребляемых в разговор. речи [...], сост. под ред. Юзефа Красного, ­ Mocква 1931]

J. S.

Poradnik Językowy 1/1934 s. 17-17
Dział: Nowe książki, Recenzje