Uczczenie pamięci prof. A. A. Kryńskiego

[Redakcja]

Poradnik Językowy 1/1934 s. 19-19
Dział: Od Redakcji