Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, pod red. Kazimierza Ożoga, Ewy Oronowicz-Kidy, Rzeszów 2006

Iwona Szatkowska

Poradnik Językowy 5/2008 s. 90-95
Dział: Recenzje