O polską terminologię wojskową

Henryk Friedrich

Poradnik Językowy 2/1934 s. 23-26
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
pozorant