Z życia wyrazów i rzeczy

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 2/1934 s. 31-32
Dział: Z życia wyrazów i rzeczy