Smutna karykatura [Bronisław Wróblewski, Studia z dziedziny prawa i etyki, Wilno 1934]

W. [Witold] Doroszewski

Poradnik Językowy 4/1934 s. 58-60
Dział: Artykuły