Modalność aksjologiczna w tekście artystycznym (na przykładzie wartościowania osób w powieści Barbary Kosmowskiej Teren prywatny)

Aleksander Kiklewicz

Poradnik Językowy 6/2008 s. 14-30
Dział: Artykuły i rozprawy