Janina Nowakowska, Określniki sposobu w języku polskim. (Studium opisowe), Lwów 1933

Henryk Friedrich

Poradnik Językowy 4/1934 s. 69-71
Dział: Nowe książki, Recenzje