Uczczenie pamięci prof. A. A. Kryńskiego

[Redakcja]

Poradnik Językowy 4/1934 s. 71-71
Dział: Od Redakcji