Uwagi o programie języka polskiego w szkole powszechnej

W. [Witold] Doroszewski

Poradnik Językowy 5-6/1934 s. 73-76
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ek-ica/-yca