Użycie form typu oglądawszy, zjedząc we współczesnym języku

Krystyna Bojałkowska

Poradnik Językowy 6/2008 s. 31-44
Dział: Artykuły i rozprawy