Spostrzeżenia doraźne

[Redakcja]

Poradnik Językowy 5-6/1934 s. 100-100
Dział: Spostrzeżenia doraźne

Wyrażenia:
-izm/-yzm