Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Poprawności Języka Polskiego w r. 1933-im

St. [Stanisław] Szober, A. [Andrzej] Sieczkowski

Poradnik Językowy 5-6/1934 s. 101-103
Dział: Sprawozdanie z działalności T. P. J. P.