Zjazd Slawistów (Filologów Słowiańskich)

[Redakcja]

Poradnik Językowy 7/1934 s. 106-106
Dział: Kronika, Różne