[Stanisław Reymont, Pamiętnik panny Hali, tłum. na franc. Franck L. Schoell, Paryż 1932]

Jacqueline Faury-Deguisne

Poradnik Językowy 7/1934 s. 124-125
Dział: Pokłosie (z dzieł)