Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 7/1934 s. 125-128
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
względnie