Sprostowanie

[Redakcja]

Poradnik Językowy 7/1934 s. 128-128
Dział: Sprostowania

Wyrażenia:
Stwosz/Stosz/Stoss