Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. Bogusław Kreja, Gdańsk 1999

Małgorzata Bryja

Poradnik Językowy 8/2001 s. 61-64
Dział: Recenzje