Z motyką na słońce [John Galsworthy, Nowoczesna komedia. Biała małpa, przeł. Zofia Lasocka, Warszawa 1931]

jr.

Poradnik Językowy 8/1934 s. 142-144
Dział: Pokłosie (z dzieł)