Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski], Red. [Redakcja]

Poradnik Językowy 8/1934 s. 144-147
Dział: Co piszą o języku?