Uczczenie pamięci prof. A. A. Kryńskiego

[Redakcja]

Poradnik Językowy 8/1934 s. 147-147
Dział: Od Redakcji