Wprowadzenie parametrów socjolingwistycznych do badań dialektologicznych

Katarzyna Pardej

Poradnik Językowy 6/2008 s. 63-76
Dział: Artykuły i rozprawy