II Międzynarodowy Zjazd Slawistów. Wrażenia

Henryk Friedrich

Poradnik Językowy 9/1934 s. 165-167
Dział: Kronika, Różne