Ewa Jędrzejko, Składnia. Style. Teksty. Składniowe aspekty zróżnicowania i przemian polszczyzny XX wieku, Katowice 2005

Bożena Witosz

Poradnik Językowy 6/2008 s. 77-81
Dział: Recenzje