Językoznawca i sługa języka – o Pani Profesor Halinie Satkiewicz

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 7/2008 s. 5-9
Dział: Wspomnienia, jubileusze