Ernest Haeckel, Walka o teorię rozwoju, przeł. Henryk Józef Rygier, Warszawa 1906

B. [Bohdan] Dyakowski

Poradnik Językowy 1/1907 s. 12-13
Dział: Pokłosie (z dzieł)