Jak się u nas tłumaczy?

Stanisław Dzikowski

Poradnik Językowy 1/1907 s. 14-16
Dział: Rozmaitości