Z badań nad językiem polskim. O dialektach w ogóle

Kazimierz Nitsch

Poradnik Językowy 2/1907 s. 17-22
Dział: Artykuły