W sprawie nazwisk żeńskich. (Ankieta)

Henryk Galle, W. [Walery] Przyborowski, O. [Oswald] Balzer, E. [Eliza] Orzeszkowa

Poradnik Językowy 2/1907 s. 22-27
Dział: Ankieta w sprawie nazwisk żeńskich

Wyrażenia:
-owa/-ewa-ówna/-ewna-ina/-yna-anka-ski