Pisownia polska. Na podstawie podręcznika prof. A. Kryńskiego tudzież uchwał Komisji Językowej Akademii Umiejętności i zjazdu Rejowskiego zebrał Kazimierz Króliński, Lwów 1907

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 2/1907 s. 31-32
Dział: Nowe książki