W sprawie nazwisk żeńskich. (Ankieta)

Tadeusz Korzon, Wacław Gąsiorowski, Andrzej Niemojewski, Ignacy Matuszewski, A. [Aureli] Drogoszewski

Poradnik Językowy 3/1907 s. 35-38
Dział: Ankieta w sprawie nazwisk żeńskich

Wyrażenia:
-owa/-ewa-ówna/-ewna-anka-ski-cki