Jeszcze w sprawie przyswajania imion własnych obcych. (Koniec polemiki)

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 3/1907 s. 44-46
Dział: Rozmaitości