Z badań nad językiem polskim. O dialektach języka polskiego

Kazimierz Nitsch

Poradnik Językowy 4/1907 s. 54-61
Dział: Artykuły