O rodzaju, liczbie i przypadku rzeczowników

Ignacy Stein

Poradnik Językowy 5/1907 s. 65-69
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ko-sko