Zmiany sytuacji polszczyzny w wielojęzycznym regionie kowieńskim na Litwie w XX wieku

Halina Karaś

Poradnik Językowy 7/2008 s. 38-48
Dział: Artykuły i rozprawy