Z badań nad językiem polskim. (Prace pp. Ułaszyna i Benniego)

Kazimierz Nitsch

Poradnik Językowy 6-7/1907 s. 81-86
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ec-owiec-awiec-aniec-eniec-ik/-yk-nik-ownik-acz-iciel/-yciel-ca-arz-ista/-ysta-ariusz-us-usz-ski-owski/-ewski-iński/-yński-owicz/-ewicz-ajło-ny-ciel