["Słowo Polskie" nr 24-25, z 15 stycznia 1907]

I. [Ignacy] Szczerbowski

Poradnik Językowy 6-7/1907 s. 91-92
Dział: Pokłosie (z czasopism)

Wyrażenia:
basieskrajwyobcowanyopylnyopyłypodolnyokolnypylny