Funkcje wielkiej litery w tekście ekumenicznego przekładu Nowego Testamentu

Krystyna Długosz-Kurczabowa

Poradnik Językowy 7/2008 s. 49-65
Dział: Artykuły i rozprawy