Gdzie źródło złego?

A. P.

Poradnik Językowy 8/1907 s. 105-106