Przyczynek do sprawy nazwisk żeńskich

Profan

Poradnik Językowy 8/1907 s. 106-109
Dział: Ankieta w sprawie nazwisk żeńskich

Wyrażenia:
-owa/-ewa-ówna/-ewna-ina/-yna-anka