Rusycyzmy i inne błędy językowe, wybrane z warszawskiego „Świata” (Nra 11-55, r. 1906 i Nra 1-22 r. b.) [„Świat” nr 11-55, 1906 , nr 1-22, 1907]

Bronisław Trojanowski

Poradnik Językowy 8/1907 s. 109-116
Dział: Pokłosie (z czasopism)