Jak najmłodsi Polacy radzą sobie z dopełniaczem liczby mnogiej rzeczowników, czyli o potrzebie aktualizacji słownika poprawnej polszczyzny

Maria Przybysz-Piwko

Poradnik Językowy 7/2008 s. 66-80
Dział: Artykuły i rozprawy