Karol Irzykowski, Nowele, Stanisławów 1906; Henryk Wroński, Rozbrzaski, Warszawa - Kraków 1906; Władysław Perzyński, To, co nie przemija, Warszawa 1906; Emilia T. Bernsztejnowa, Z cichych dramatów, Łódź - Warszawa 1906; Julian Nowakowski, Na ofiarnym stosie, Lwów 1906]

A. [Aureli] Drogoszewski

Poradnik Językowy 9/1907 s. 128-129
Dział: Pokłosie (z dzieł)