Nowy język [Wiktor Berens, Psychologia w zarysach, Kijów 1907]

Stanisław Królikowski

Poradnik Językowy 9/1907 s. 132-133
Dział: Rozmaitości