K. Króliński, Pisownia polska ze słownikiem podług gramatyki prof. Kryńskiego i uchwał językowej Akad. Umiej. tudzież Zjazdu Rejowskiego. Wydanie 3, Lwów 1907

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 9/1907 s. 135-135
Dział: Nowe książki